วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อบรมเกษตรกรพื้นที่ชายแดน 28 10 57

28 ตุลาคม 2557 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดการอบรมเกษตรกร โครงการหมู่บ้านต้นแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อเสริมอาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเกษตรกรจาก 3 หมู่บ้านคือ บ้านเมืองนะ , บ้านเจียจันทร์ และบ้านหนองเขียว ของตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จำนวน 30 ราย ที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ณ หอประชุมหมู่ที่ื12บ้านหนองเขียว