วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

มอบพันธุ์สัตว์และอาหาร 2555

28 มีนาคม 2555 มอบพันธุ์สัตว์ปีกและอาหาร ให้แก่เกษตรกรในโครงการฯ ซึ่งอยู่พื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านห้วยลีก ตำบลเมืองนะ จำนวน 10 รายๆละ 6 ตัว(ผู้ 1 / เมีย 5)